صفحه اصلی / دکمه ها

دکمه ها

Small Buttons


دکمه کوچک دکمه کوچک دکمه کوچک دکمه کوچک دکمه کوچک دکمه کوچک دکمه کوچک دکمه کوچک دکمه کوچک [button color="purple " size="small" link="#" target="blank" ]Medium button&#91/button]

دکمه متوسط


دکمه متوسط دکمه متوسط دکمه متوسط دکمه متوسط دکمه متوسط دکمه متوسط دکمه متوسط دکمه متوسط Medium button [button color="purple " size="medium" link="#" target="blank" ]Medium button&#91/button]

Big Buttons


دکمه بزرگ دکمه بزرگ دکمه بزرگ دکمه بزرگ دکمه بزرگ دکمه بزرگ دکمه بزرگ دکمه بزرگ دکمه بزرگ

[button color="purple " size="big" link="#" target="blank" ]Medium button&#91/button]

پاسخی بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

پنج × چهار =