صفحه اصلی / آرشیو تگها: "احادیث نماز"

آرشیو تگها: "احادیث نماز"

احادیثی راجع به نماز

امام صادق (ع): شیعیان ما را نزد اوقات نماز بیازمایید که در محافظت بر نماز ها چگونه ایم. رسول خدا (ص): در پاسخ ابن مسعود که از  دوست داشتنی ترین کاها نزد خداوند پرسید :فرمود  نماز در وقتنش . امام ...

ادامه مطلب »