صفحه اصلی / آرشیو تگها: "شهید رجایی"

آرشیو تگها: "شهید رجایی"

همراه با نماز شهید رجائی

با نماز شهید رجائی روزی نزدیک ظهر به منزل شهید رجائی رفتم. ظهر، صدای اذان که شنیده شد، ایشان از جا برخاستند و برای اقامه نماز آماده شدند. ایشان را صدا زدند که: «غذا آماده است و سرد می‌شود. اگر ...

ادامه مطلب »