صفحه اصلی / آرشیو تگها: "شک نماز"

آرشیو تگها: "شک نماز"

شکیات نماز

شکیات بر ۲۳ قسم است ، هشت قسم آن نماز را باطل مى کند و به شش قسم آن نباید اعتنایى کرد و نه قسم آن صحیح است . شکهاى باطل : اگر یکى از این شکها را براى نمازگزار ...

ادامه مطلب »